เมนู ประเภท

TYPE MENU

ประเภทของการแข่งวิ่งเทรล ( มี 4 ระยะ )

There are 4 categories of races

ฟันรัน

Fun Run

4

กม.

Km.

มินิมาราธอน

Mini Marathon

10.5

กม.

Km.

ฮาร์ฟมาราธอน

Half Marathon

21

กม.

Km.

ฟูลมาราธอน

Full Marathon

42

กม.

Km.

ฟันรัน 4 กิโลเมตร

Fun Run 4 Kilometers

- ค่าสมัคร ผู้ใหญ่ 250 / เด็กต่ำกว่า 18 = 200 บาท / เด็กต่ำกว่า 12 ฟรี
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- The entrance fee is 250 baht for adult/ 200 baht for teen under 18 years old/ free of charge for children under 12 years old.
- All runners who finish the race will receive a medal.

รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

Special prizes for mini Marathon 10.5 kilometers type.

o รางวัลที่ 1 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
o รางวัลที่ 2 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
o รางวัลที่ 3 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
***สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น

พิเศษสำหรับประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 (1st Overall) ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 1st Overall foreigner ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
o 1st place male / female of all age groups get 1,500 Baht cash reward.
o 2nd place male / female of all age groups get 1,000 Baht cash reward.
o 3rd place male / female of all age groups get 500 Baht cash reward.
***Exclusively for Thai runners.

Special prizes for mini Marathon 10.5 kilometers, No matter what group you are in, if you win the 1st place (1st Overall) for both male/female, you will receive 3,000 baht and the 1st Overall Foreigner will receive 2,000 baht for both male/female.

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

Mini Marathon 10.5 kilometers

- ค่าสมัคร 450 บาท
- รับสมัครจำนวน 1,500 คน
- นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Buakaw Country Marathon 3
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
ชาย : อายุ 14-19 ปี, 20-39 ปี, 40-49ปี, 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุ 14-19 ปี, 20-34 ปี, 35-44 ปี, 45 ปีขึ้นไป
- เวลา CUT OFF 2 ชม.
- 450 baht entrance fee.
- Limited to 1,500 runners.
- All runners will receive “Buakaw Country Marathon 3” Running Shirt.
- All runners who finish the race will receive a medal.
- Runner group will be divided into 4 categories.
Male: Age 14-19, 20-39, 40-49, and over 50 years old.
Female: Age 14-19, 20-34, 35-44, and over 45 years old.
- 2 hours of cut-off time.

รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

- Special prizes for Half Marathon 21 kilometers.

o รางวัลที่ 1 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
o รางวัลที่ 2 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
o รางวัลที่ 3 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
***สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น

พิเศษสำหรับประเภทฟูลมาราธอน 21 กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 (1st Overall) ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท 1st Overall foreigner ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
o 1st place male / female of all age groups get 2,500 Baht cash reward.
o 2nd place male / female of all age groups get 1,500 Baht cash reward.
o 3rd place male / female of all age groups get 1,000 Baht cash reward.
***Exclusively for Thai runners.

Special prizes for mini Marathon 10.5 kilometers, No matter what group you are in, if you win the 1st place (1st Overall) for both male/female, you will receive 4,000 baht and the 1st Overall Foreigner will receive 3,000 baht for both male/female.

ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

Half Marathon 21 kilometers.

- ค่าสมัคร 650 บาท
- รับสมัครจำนวน 1,000 คน
- นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Buakaw Country Marathon 3
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
ชาย : อายุ 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุ 16-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 45 ปีขึ้นไป
- เวลา CUT OFF 4 ชม.
- 650 baht entrance fee.
- Limited to 1,000 runners.
- All runners will receive “Buakaw Country Marathon 3” Running Shirt.
- All runners who finish the race will receive a medal.
- Runner group will be divided into 4 categories.
Male: Age 16-29, 30-39, 40-49, and over 50 years old.
Female: Age 16-24, 25-34, 35-44, and over 45 years old.
- 4 hours of cut-off time.

รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร

Special prizes for Full Marathon 42 kilometers.

o รางวัลที่ 1 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและ 4 รุ่นอายุหญิง ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท
o รางวัลที่ 2 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและ 4 รุ่นอายุหญิง ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
o รางวัลที่ 3 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและ4 รุ่นอายุหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
***สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น
พิเศษสำหรับประเภทฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 (1st Overall) ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 1st Overall foreigner ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
o 1st place male / female of all age groups get 3,500 Baht cash reward.
o 2nd place male / female of all age groups get 2,500 Baht cash reward.
o 3rd place male / female of all age groups get 1,000 Baht cash reward.
***Exclusively for Thai runners.

Special prizes for Full Marathon 42 kilometers, No matter what group you are in, if you win the 1st place (1st Overall) for both male/female, you will receive 5,000 baht and the 1st Overall Foreigner will receive 4,000 baht for both male/female.

ฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร

Full Marathon 42 kilometers

- ค่าสมัคร 850 บาท
- รับสมัครจำนวน 500 คน
- นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Buakaw Country Marathon 3
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
ชาย : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50–59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40–49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
- เวลา CUT OFF 6.30 ชม.
- นักวิ่ง ฟูลมาราธอน ที่เข้าเส้นชัยก่อน cut off จะได้รับ เสื้อ finisher
- 850 baht entrance fee.
- Limited to 500 runners.
- All runners will receive “Buakaw Country Marathon 3” Running Shirt.
- All runners who finish the race will receive a medal.
- Male runner group will be divided into 5 categories.
- Female runner group will be divided into 4 categories.
Male: Age 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, and over 60 years old.
Female: Age 18-29, 30-39, 40-49, and over 50 years old.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact

Callcenter : 096-6275499
E-mail : buakawmail@gmail.com
Line@ ID : @banchamek
Follow us on : Buakaw Country Marathon
Website : www.banchamekgym.com