เมนู ประเภท

ประเภทของการแข่งขันวิ่งเทรล (มี 3 ระยะ)

 • ฟันรัน

  4

  กิโลเมตร
 • มินิมาราธอน

  10.5

  กิโลเมตร
 • ฮาร์ฟมาราธอน

  21

  กิโลเมตร
 • 1. ฟันรัน 4 กิโลเมตร

  - นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล เหรียญรางวัลมีจำนวนจำกัด เพียง 500 เหรียญเท่านั้น
  - ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  2. มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

  - นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล เหรียญรางวัลมีจำนวนจำกัด เพียง 350 เหรียญเท่านั้น

  - การแข่งขันจำแนกรุ่นอายุ ดังนี้

  o ต่ำกว่า 18 ปี
  o 18 – 29 ปี
  o 30 - 39 ปี
  o 40 – 59 ปี
  o 60 ปีขึ้นไป

  - รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

  o รางวัลที่ 1 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
  o รางวัลที่ 2 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  o รางวัลที่ 3 ของ 5 รุ่นอายุ ชายละหญิง ได้รับเงินรางวัล 500 บาท

  3. ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

  - นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล เหรียญรางวัลมีจำนวนจำกัด

  - รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะเป็นประเภท ชาย / หญิง และรุ่นอายุ ดังนี้

  o ต่ำกว่า 18 ปี
  o 18 – 29 ปี
  o 30 - 39 ปี
  o 40 – 59 ป
  o 60 ปีขึ้นไป

  - รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

  o รางวัลที่ 1 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
  o รางวัลที่ 2 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
  o รางวัลที่ 3 ของ 5 รุ่นอายุ ชายละหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

  พิเศษเฉพาะการแข่งขันประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับจากการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – โตเกียว จำนวน 2 ที่นั่ง รวม 2 รางวัล

  สนับสนุนโครงการโดย