กำหนดการวันจัดกิจกรรม

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
บริเวณ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดการวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

 • บริเวณ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 • เวลา 13.30-16.30 น.

 • ลงทะเบียน เพื่อรับเสื้อและเบอร์ประจำตัวนักวิ่ง สำหรับ 1,000 คนแรกเท่านั้น (เฉพาะประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนเท่านั้น)

 • เวลา 16:00 น.

 • บัวขาวพบปะแฟนๆ และ อธิบายเส้นทางวิ่ง พร้อมกับอธิบายกิจกรรมในวันที่ 5 คร่าวๆให้นักวิ่งและผู้สนใจรับทราบ

 • กำหนดการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

 • บริเวณ ณ โรงเรียนบ้านโนสวรรค์ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 • เวลา 05.00 น.

 • ประธานในพิธีและบัวขาวกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน (ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 05.30 นักวิ่งระยะ 21 km. CHECK-IN ชื่อและเบอร์วิ่ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน)

 • เวลา 05.30 น.

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 km. รวมกัน ณ จุดสตาร์ท

 • เวลา 05.45 น.

 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 05.45 นักวิ่งระยะ 10.5 km. CHECK-IN ชื่อและเบอร์วิ่งเพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน)

 • เวลา 06.00 น.

 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

 • เวลา 06.30 น.

 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร

 • เวลา 08.30 น.

 • มอบของรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ประธานในพิธีและบัวขาว กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเชิญผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

 • เวลา 12.00 น.

 • สิ้นสุดกิจกรรม บัวขาวกล่าวขอบคุณแฟนๆ และทุกคนที่มาร่วมงาน

 • กติกาการแข่งขัน

  ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิ บัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

  2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามเวลาที่ระบุไว้ การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

  3. ต้องติดป้ายหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อและสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

  4. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

  5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน

  6. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งท่านอื่น

  8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งท่านอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

  9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

  10. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

  11. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

  สนับสนุนโครงการโดย