วิธีการสมัครออนไลน์

1. ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่ http://buakawcountrymarathon.com/

2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

3. รับรหัสการสมัครเพื่อนำไปยืนยันการสมัครได้ที่ซุ้มลงทะเบียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป


อนุญาตให้นักวิ่ง แจ้งเปลี่ยนระยะ ได้หน้างานวันลงทะเบียน แต่ของที่ระลึกจะถูกสำรองให้กับนักวิ่งที่ลงทะเบียนมาก่อน หากมีเหลือจึงจะมอบให้ผู้ที่เปลี่ยนระยะ

ลงทะเบียนนักวิ่ง

 • ชื่อ* (First Name) :
 • นามสกุล* (Last Name) :
 • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน* (Citizen Id,Passport Id) :
 • ประเทศ*(Country) :
 • วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.)* (Birthday/month/year) :
 • หมู่เลือด* (Blood Type) :
 • เบอร์โทร* (Phone) :
 • Email* :
 • ประเภท * (Type):
 • เพศ* (Gender) :
 • หมายเหตุ (Spacial Comment) : โรคประจำตัว,ประวัติการแพ้ยา(Congenital disease,Health problems,Medical History )
 • สนับสนุนโครงการโดย