ค่ายมวยบัญชาเมฆ

Buakaw Banchamek Gym

นักชกสายเลือดไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกชวนคนไทยและต่างชาติร่วมงาน “Amazing Thailand Buakaw Country Marathon ครั้งที่ 3” งานวิ่งบรรยากาศไทยสไตล์ชุมชน ที่ผู้ร่วมงานจะได้ดื่มดําไปกับทัศนียภาพของจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิด ่ ของบัวขาว พร้อมกับการต้อนรับแสนอบอุ่นจากบัวขาวและทีมบัญชาเมฆด้วยกิจกรรมมากมาย มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้วิถีชีวิตของคนอีสาน มวยไทย อาหารถิ่น และสานความสัมพันธ์อันดี
The world-renowned Thai boxing star, invites both Thais and foreigners to join “2nd Amazing Thailand Buakaw Country Marathon”, a local running event in which participants can admire the scenery of Surin, Buakaw’s hometown, and enjoy a warm welcome from Buakaw and Banchamek team. The event also features various activities that focus on increasing awareness of Isan ways of life, Muay Thai, local food, and strong relationship.

เมนู ประเภท

TYPE MENU

ประเภทของการแข่งวิ่งเทรล ( มี 4 ระยะ )

There are 4 categories of races

ฟันรัน

Fun Run

มินิมาราธอน

Mini Marathon

ฮาร์ฟมาราธอน

Half Marathon

ฟูลมาราธอน

Full Marathon

4

กม.

Km.

10.5

กม.

Km.

21

กม.

Km.

42

กม.

Km.

ฟันรัน 4 กิโลเมตร

Fun Run 4 Kilometers

- ค่าสมัคร ผู้ใหญ่ 250 / เด็กต่ำกว่า 18 = 200 บาท / เด็กต่ำกว่า 12 ฟรี
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- The entrance fee is 250 baht for adult/ 200 baht for teen under 18 years old/ free of charge for children under 12 years old.
- All runners who finish the race will receive a medal.

รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

Special prizes for mini Marathon 10.5 kilometers type.

o รางวัลที่ 1 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
o รางวัลที่ 2 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
o รางวัลที่ 3 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
***สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น

พิเศษสำหรับประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 (1st Overall) ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 1st Overall foreigner ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
o 1st place male / female of all age groups get 1,500 Baht cash reward.
o 2nd place male / female of all age groups get 1,000 Baht cash reward.
o 3rd place male / female of all age groups get 500 Baht cash reward.
***Exclusively for Thai runners.

Special prizes for mini Marathon 10.5 kilometers, No matter what group you are in, if you win the 1st place (1st Overall) for both male/female, you will receive 3,000 baht and the 1st Overall Foreigner will receive 2,000 baht for both male/female.

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

Mini Marathon 10.5 kilometers

- ค่าสมัคร 450 บาท
- รับสมัครจำนวน 1,500 คน
- นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Buakaw Country Marathon 3
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
ชาย : อายุ 14-19 ปี, 20-39 ปี, 40-49ปี, 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุ 14-19 ปี, 20-34 ปี, 35-44 ปี, 45 ปีขึ้นไป
- เวลา CUT OFF 2 ชม.
- 450 baht entrance fee.
- Limited to 1,500 runners.
- All runners will receive “Buakaw Country Marathon 3” Running Shirt.
- All runners who finish the race will receive a medal.
- Runner group will be divided into 4 categories.
Male: Age 14-19, 20-39, 40-49, and over 50 years old.
Female: Age 14-19, 20-34, 35-44, and over 45 years old.
- 2 hours of cut-off time.

รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

- Special prizes for Half Marathon 21 kilometers.

o รางวัลที่ 1 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
o รางวัลที่ 2 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
o รางวัลที่ 3 ของ 4 รุ่นอายุ ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
***สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น

พิเศษสำหรับประเภทฟูลมาราธอน 21 กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 (1st Overall) ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท 1st Overall foreigner ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
o 1st place male / female of all age groups get 2,500 Baht cash reward.
o 2nd place male / female of all age groups get 1,500 Baht cash reward.
o 3rd place male / female of all age groups get 1,000 Baht cash reward.
***Exclusively for Thai runners.

Special prizes for mini Marathon 10.5 kilometers, No matter what group you are in, if you win the 1st place (1st Overall) for both male/female, you will receive 4,000 baht and the 1st Overall Foreigner will receive 3,000 baht for both male/female.

ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

Half Marathon 21 kilometers.

- ค่าสมัคร 650 บาท
- รับสมัครจำนวน 1,000 คน
- นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Buakaw Country Marathon 3
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
ชาย : อายุ 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุ 16-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 45 ปีขึ้นไป
- เวลา CUT OFF 4 ชม.
- 650 baht entrance fee.
- Limited to 1,000 runners.
- All runners will receive “Buakaw Country Marathon 3” Running Shirt.
- All runners who finish the race will receive a medal.
- Runner group will be divided into 4 categories.
Male: Age 16-29, 30-39, 40-49, and over 50 years old.
Female: Age 16-24, 25-34, 35-44, and over 45 years old.
- 4 hours of cut-off time.

รางวัลพิเศษที่สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันประเภทฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร

Special prizes for Full Marathon 42 kilometers.

o รางวัลที่ 1 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและ 4 รุ่นอายุหญิง ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท
o รางวัลที่ 2 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและ 4 รุ่นอายุหญิง ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
o รางวัลที่ 3 ของ 5 รุ่นอายุ ชายและ4 รุ่นอายุหญิง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
***สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น
พิเศษสำหรับประเภทฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งรุ่นไหน หากเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 (1st Overall) ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 1st Overall foreigner ทั้งชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
o 1st place male / female of all age groups get 3,500 Baht cash reward.
o 2nd place male / female of all age groups get 2,500 Baht cash reward.
o 3rd place male / female of all age groups get 1,000 Baht cash reward.
***Exclusively for Thai runners.

Special prizes for Full Marathon 42 kilometers, No matter what group you are in, if you win the 1st place (1st Overall) for both male/female, you will receive 5,000 baht and the 1st Overall Foreigner will receive 4,000 baht for both male/female.

ฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร

Full Marathon 42 kilometers

- ค่าสมัคร 850 บาท
- รับสมัครจำนวน 500 คน
- นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Buakaw Country Marathon 3
- นักวิ่งทุกคนที่ถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
- แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ
ชาย : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50–59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40–49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
- เวลา CUT OFF 6.30 ชม.
- นักวิ่ง ฟูลมาราธอน ที่เข้าเส้นชัยก่อน cut off จะได้รับ เสื้อ finisher
***พิเศษ สำหรับผู้สมัครวิ่ง ฟูลมาราธอน ครั้งแรก กับ Buakaw Country Marathon 3 จังหวัด สุรินทร์ รับของที่ระลึกพิเศษจาก บัวขาว ทันที
- 850 baht entrance fee.
- Limited to 500 runners.
- All runners will receive “Buakaw Country Marathon 3” Running Shirt.
- All runners who finish the race will receive a medal.
- Male runner group will be divided into 5 categories.
- Female runner group will be divided into 4 categories.
Male: Age 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, and over 60 years old.
Female: Age 18-29, 30-39, 40-49, and over 50 years old.
***Special for participants of the first full marathon "Buakaw Country Marathon 3" in Surin Province. Get a special souvenir from Buakaw.

ของที่ระลึก

Souvenirs

 • ฟันรัน
  4 กิโลเมตร

  Fun Run
  4 kilometers

 • มินิมาราธอน
  10.5 กิโลเมตร

  Mini Marathon
  10.5 kilometers

 • ฮาร์ฟมาราธอน
  21 กิโลเมตร

  Half Marathon
  21 kilometers

 • ฟูลมาราธอน
  42 กิโลเมตร

  Full Marathon
  42 กิโลเมตร

 • เหรียญที่ระลึก

  A running medal

  สําหรับการวิ่งทุกระยะที่วิ่งจนถึงเส้นชัย

  for participants in any category who finish the race.

  เสื้อที่ระลึก

  A running T-shirt

  เสื้อที่ระลึกสําหรับระยะมินิมาราธอน 10.5 km. ฮาร์ฟมาราธอน 21 km. และ ฟูลมาราธอน 42 km.เท่านั้น

  for Mini Marathon 10.5 km. Half Marathon 21 km. and Full Marathon 42 km. only

  เสื้อที่ระลึก

  A running T-shirt

  สำหรับผู้พิชิต 42 กิโลเมตร

  for participants who finish 42 km.

  พิเศษ สำหรับผู้สมัครวิ่ง ฟูลมาราธอน ครั้งแรก
  กับ Buakaw Country Marathon 3 จังหวัด สุรินทร์ รับของที่ระลึกพิเศษจาก บัวขาวฟรี!!!!

  Special for participants of the first full marathon
  "Buakaw Country Marathon 3" in Surin Province. Get a special souvenir from Buakaw.

  แผนที่เส้นทางวิ่ง

  Route Map

  4

  กม.

  Km.

  ฟันรัน

  Fun Run

  10.5

  กม.

  Km.

  มินิมาราธอน

  Mini Marathon

  21

  กม.

  Km.

  ฮาร์ฟมาราธอน

  Half Marathon

  42

  กม.

  Km.

  ฟูลมาราธอน

  Full Marathon

  ข้อมูลการเดินทาง

  Transportation Details

  1. เครื่องบิน
  จากท่าอากาศยานดอนเมือง-ลงสนามบินบุรีรัมย์ สายการบินนกแอร์/แอร์เอเชีย(ใช้บริการรถตู้ของสายการบินมาลง บ.ข.ส.สุรินทร์ ต่อรถตู้สายสุรินทร์-สำโรงทาบ/สุรินทร์-ศรีสะเกษ (ลงอำเภอสำโรงทาบต่อมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร)
  2. เครื่องบิน2.รถไฟ
  รถไฟสายกรุงเทพ -อุบล ลงสถานีรถไฟสำโรงทาบ ต่อมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร)
  3. เครื่องบิน3.รถประจำทาง
  นครชัยแอร์/สมบัติทัวร์/และอื่นๆลง บขส.สุรินทร์ ต่อรถตู้สายสุรินทร์สำโรงทาบ/สุรินทร์ศรีสะเกษ (ลงอำเภอสำโรงทาบต่อมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร)
  4. เครื่องบิน4. รถยนต์ส่วนตัว
  เส้นทางสุรินทร์-อำเภอสำโรงทาบ (ทางหลวงหมายเลข 226)
  1. Airplane
  From Don mueang airport to Buriram airport
  By Nok air or Air asia airline (take airline’s shuttle to Surin’s bus terminal, then take shuttle Surin-Samrongthap line or Surin-Srisaket line and get off at Samrongthap district, and catch motorcycle taxi to Bannonsawan School.) The distance would be around 9 kilometers.
  2. Train
  Take Bangkok-Ubon ratchathani train and get off at Samrongthap station, and take motorcycle taxi to Bannonsawan School. The distance would be around 9 kilometers.
  3. Bus
  Take Nakornchai air, Sombat tour or the others to Surin’s bus terminal, and then take shuttle Surin-Samrongthap line or Surin-Srisaket line. Get off at Samrongthap district, and catch motorcycle taxi to Bannonsawan School.) The distance would be around 9 kilometers.
  4. Personal vehicle
  Surin-Samrongthap Route (Highway 226)

  ข้อมูลที่พัก

  Accommodation Details

  1. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
  (พื้นที่พักเป็นอาคารเรียน/พื้นที่สนามสำหรับกางเต๊นท์)
  2. ห้วยแสงจันทร์รีสอร์ท
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 10 กิโลเมตร (โทร.044-569375)
  3. J.K. Pool Villa
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 10 กิโลเมตร (โทร.092-9037995)
  4. อภิสรา รีสอร์ท
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 9 กิโลเมตร (โทร.081-6824946)
  5. บ้านอภินันทลักษณ์
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 10 กิโลเมตร (โทร.095-2326468, 093-289632)
  6. บ้านอาลึโฮมสเตย์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกูย
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 5 กิโลเมตร (โทร.083 126 0957)
  7. โรงแรมมาเจสติก สุรินทร์
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 56 กิโลเมตร (โทร.044-713980)
  8. โรงแรมทองธารินทร
  ระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 56 กิโลเมตร (โทร.044-514281)
  ฯลฯ
  1. Bannonsawan School
  (There are building and camping ground for overnight stay)
  2. Huai Saengchan Resort
  Approximately 10 kilometers away from Bannonsawan School
  (Contact: 044-569375)
  3. J.K. Pool Villa
  Approximately 10 kilometers away from Bannonsawan School
  (Contact: 092-9037995)
  4. Apisara Resort
  Approximately 9 kilometers away from Bannonsawan School
  (Contact: 081-6824946)
  5. Apinantalak Resort
  Approximately 10 kilometers away from Bannonsawan School
  (Contact: 095-2326468, 093-289632)
  6. Ban Arlue Homestay: Kui Cultural Tourism
  Approximately 5 kilometers away from Bannonsawan School
  (Contact: 083 126 0957)
  7. Surin Majestic Hotel
  Approximately 56 kilometers away from Bannonsawan School
  Contact: 044-713980
  8. Thong Tarin Hotel
  Approximately 56 kilometers away from Bannonsawan School
  (Contact: 044-514281) And so on.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  Contact

  Callcenter : 096-6275499
  E-mail : buakawmail@gmail.com
  Line@ ID : @banchamek
  Follow us on : Buakaw Country Marathon
  Website : www.banchamekgym.com